Taxatie

Een taxatie is een waardebepaling van een onroerende zaak door een onafhankelijke deskundige.

Huisman Makelaardij B.V. maakt zowel NVM- als NWWI taxatierapporten. Voor meer info over een NWWI rapport zie www.nwwi.nl.

Een taxatierapport wordt gemaakt om de opdrachtgever te informeren over de waarde van de onroerende zaak. Aan de hand van deze informatie neemt de opdrachtgever een beslissing, bijvoorbeeld: een koopbesluit of een belastingaangifte.

In bijna alle gevallen zijn de kosten van het taxatierapport voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn overigens indien het de financiering eigen woning betreft fiscaal aftrekbaar.

De meest voorkomende waarden in een taxatierapport zijn:

  • Marktwaarde (vrij van huur en gebruik of in verhuurde staat):
    Is het meest waarschijnlijke bedrag dat bij onderhandse verkoop en op de voor onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.     

Welke factoren bepalen o.a. de waarde?

De locatie:
De ligging is een van de meest belangrijke factoren. Ligt het object centraal of juist in buitenwijk of buiten de stad, bij uitvalswegen, hoe zijn de openbaar vervoer voorzieningen, waar liggen de winkels etc.

De constructie:
Hoe is het te waarderen object gebouwd? Wat is het bouwjaar? Wat is de bouwmethode? Betreft het oud bouw of nieuwbouw? Hoe is de fundering op staal of op palen?

De bestemming:
Bijna elk object in Nederland heeft een bestemming. Mag je er bijvoorbeeld wonen of bouwen. Alles hangt af van de bestemming en het bestemmingsplan.

Courantheid:
Is er naar een object veel vraag. Zijn er meerdere vergelijkbare objecten verkrijgbaar?

Staat van onderhoud:
Hoe is de staat van onderhoud. Hoe ziet het object eruit. Goed, matig of slecht.

Zakelijke rechten:
Zijn er erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen van toepassing?

Met al deze factoren wordt rekening gehouden voor de bepaling van de waarde.

Huisman Makelaardij B.V. is aangesloten bij de NVM , de MVA en het NWWI en beschikt daardoor over de juiste Know How voor het uitvoeren van een taxatie. Alle taxatieopdrachten die aan Huisman Makelaardij B.V. worden gegeven zijn alleen bestemd voor de opdrachtgever en het genoemde doel zoals vermeld in het taxatierapport. Alle taxatieopdrachten gegeven aan Huisman Makelaardij B.V. worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.